info@gertbooij.nl

Tekenwerk

Tegenwoordig heet een bouwvergunning een omgevingsvergunning en die wordt aangevraagd op basis van uw bouwplannen. De eerste ontwerptekening wordt door de gemeente getoetst op ‘redelijke eisen van welstand’ en dat deze binnen het bestemmingsplan past. Daarna worden de overige technische tekeningen, constructie-berekeningen en EPN berekeningen gemaakt. Deze voldoen natuurlijk aan de eisen die worden gesteld in het bouwbesluit. Met deze tekeningen en berekeningen weet ook een aannemer wat en hoe hij moet bouwen.

Voordat u een bouwvergunning kunt aanvragen, moeten uw wensen, ideeën en plannen op papier staan. Alleen op basis van een goed voorbereide tekening wordt beoordeeld of de omgevingsvergunning afgegeven wordt.

Soms zijn ook nog een ‘schone grond verklaring’, archeologisch onderzoek of een asbest inventarisatie rapport vereist.

Omdat op de bestektekening niet alles aangegeven kan worden kan er nog een bestek of technische omschrijving gemaakt worden. Hierin wordt alles gedetailleerd omschreven.

Overige diensten:

  • bouwkundig advies
  • Digitaliseren van bestaande tekeningen
  • inmeten van bestaande bouwwerken en hiervan een digitaal bestand maken
  • bouwbegeleiding
  • dienstverlening architecten
  • interieur tekenwerk